شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
مزين فرموديد مديريت محترم .جناب فخري عزيز ...
* کميل *
چرا فرزاد حسني تو عكسه ؟
عکس تکي نداشتم ...شرمنده
* کميل *
نه آخه ، چون خودش يه ازدواج چند ماهه داشته و نتونستن با همسرشون همديگرو تحمل كنن !
ارادتمنديم آقا :)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top