سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگهمسایه خورشید


نوشته شده در چهارشنبه 92/7/17ساعت 3:59 عصر توسط الیاس پاکدل نظرات ( ) |

 
7tcpvf0yWh.jpg
وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود
 
،v4GGiwhuRD.jpg
وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم
و بغض هایمان پشت سر هم میشکند ...
 
وقتی احساس میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم مان است
و رنج ها بیشتر از صبرمان ...
وقتی امیدها ته میکشد
و انتظارها به سر نمیرسد ...
وقتی طاقتمان تمام میشود
و تحمل مان هیچ ...
 
 W2rKS6qsDf.jpg

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم
و مطمئنیم که تو
فقط تویی که کمکمان میکنی ...
آن وقت است که تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم ...


آن وقت است که تو را آه میکشیم
تو را گریه میکنیم ...
و تو را نفس میکشیم ...
وقتی تو جواب میدهی،
دانه دانه اشکهایمان را پاک میکنی ...
و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری ...


گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی
و دل شکسته مان را بند میزنی ...

سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی ...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند ...


خواب هایمان را تعبیر میکنی،
و دعاهایمان را مستجاب ...
 

آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛
قهرها را آشتی میدهی
و سختها را آسان
تلخ ها را شیرین میکنی
و دردها را درمان


ناامیدی ها، همه امید میشوند
و سیاهی ها سفیدسفید ...

نوشته شده در چهارشنبه 92/7/10ساعت 3:6 عصر توسط الیاس پاکدل نظرات ( ) |


Design By : Pichak